HET LEGER DES HEILS

HET LEGER DES HEILS

A

Elk jaar rond de eerste week van december vindt de landelijke collecteweek van het Leger des Heils plaats.

Tijdens deze week organiseert het Leger des Heils met behulp van duizenden vrijwilligers en donateurs sociaal-maatschappelijke activiteiten, zoals maaltijdprojecten, sociale spreekuren en het bezoeken van eenzame mensen. Al tegen het einde van de zomer wordt elk jaar gestart met het voorbereiden van alle activiteiten. We hebben een reeks van 10 animaties ontwikkeld die de deelnemers kunnen raadplegen tijdens de voorbereidingsmaanden en waar ze ook nuttige informatie en tips kunnen vinden over de collecteweek.

Bezoek hier de microsite:
www.legerdesheils.nl/collectehandleiding


Klant:
Het Leger des Heils
Stijl:
2D Animatie
. .
Categorie:
Uitleg animaties
Taal:
Nederlands
. .
Lengte:
Variabele lengtes
Samenwerking:
Count Concepts

A

QUOOKER_FLEX_ROBOMG_01.jpg

QUOOKER_FLEX_ROBOMG_02.jpg

QUOOKER_FLEX_ROBOMG_03.jpg

QUOOKER_FLEX_ROBOMG_04.jpg

Over ons

We zijn een Rotterdams bureau
voor design & motion graphics.
We bieden creatieve oplossingen
voor uitdagende problemen.

© Copyright 2018

Contact

robomotiongraphics@gmail.com
Telefoon     +31 10 84 84 516
Mobiel         +31 619 493 337

Wilt u meer voorbeelden van ons werk
zien specifiek voor uw type project?

Laten we dan eens koffie drinken!